Schouderklachten

Eén op de vijf mensen die onze praktijk bezoekt, komt met een schouderklacht. Dit hoge aandeel komt mede door onze bijzondere interesse en scholing op dit gebied. We werken samen met een in schouderklachten gespecialiseerde orthopeed(OCS) en volgen voor de schouder relevante bij- en nascholingscursussen. Hierdoor is onze kennis up to date en kunnen we behandelen volgens de laatste inzichten.

Klachten

Klachten aan de schouder kunnen onder andere bestaan uit pijn en bewegingsbeperking. Schouderklachten hebben diverse oorzaken. De meest voorkomende klachten worden veroorzaakt door een inklemming of peesontsteking. Andere oorzaken zijn een peesscheur, frozen shoulder, instabiliteit of slijtage.

Behandeling

De behandeling begint bij het zoeken naar de oorzaak van de klacht. Daarna richten we de behandeling op verbetering van de mobiliteit, coördinatie, spierkracht, stabiliteit in het gewricht en belastbaarheid van de schouder. De behandeling kan bestaan uit manuele mobilisatietechnieken, triggerpoints behandelen, actieve oefentherapie of een combinatie hiervan. De manuele mobilisatietechnieken voert de fysiotherapeut zelf uit. De oefentherapie bestaat uit opdrachten die patiënt mee krijgt om thuis te oefenen. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling en bevorderen het herstel.

Inklemming

Impingement is het Engelse woord voor inklemming. In de schouder kunnen structuren inklemmen onder het schouderdak. Deze structuren zijn de slijmbeurs en de pezen van de spieren rondom het schoudergewricht. Het schouderdak is de boven/zij/voorrand van het schouderblad, waar de schouderkop onderdoor beweegt. Als de arm omhoog getild wordt, kunnen de structuren die onder het schouderdak door lopen bekneld raken tussen het schouderdak en de schouderkop. Dit veroorzaakt pijn en beperkt de bewegingsmogelijkheid van de arm. Heel veel schouderklachten worden veroorzaakt door dit fenomeen. De inklemming kan ook gelokaliseerd zijn in het gewricht . Tussen de kop en een kraakbeenring in de kom kan dan b.v. een pees ingeklemd raken.

Peesontsteking

Tendinoge klachten in de zin van pees-iritatie.

 In de volksmond meestal peesontsteking of tendinitis genoemd, komt o.a. voor bij overbelasting, verkeerd gebruik of traumata. Het peesweefsel is minder goed belastbaar, pijnlijk en soms verdikt. Rond de schouder zijn dit meest de pezen van de rotator-cuff en de pees van de lange bicepskop. Tendinitis wordt tegenwoordig vaak benoemd als een tendinogene klacht.

 

Peesscheur

Peesscheur (cuff-ruptuur)

Een inklemming veroorzaakt meestal pijn en bewegingsbeperkingen. Bij mensen boven de 50 jaar kan het op de lange termijn ook leiden tot een peesruptuur. In dit geval spreekt men dan meest van een cuff-ruptuur. Een cuff ruptuur is een scheur in een pees van de spieren die rondom het schoudergewricht liggen. De pees is de verbinding van de spier met het bot, waardoor bij aanspannen van de spier de arm bewogen kan worden. De spieren rondom het schoudergewricht helpen mee bij het optillen en draaien van de arm en trekken de kop en de kom van het schoudergewricht tegen elkaar aan. Wanneer één of meerdere pezen stuk zijn, kan de bewegingsmogelijkheid en de kracht van de arm verminderd zijn.

Frozen shoulder

Frozen shoulder is het engelse woord voor “stijve schouder”. De latijnse benaming is “Capsulitis Adhesiva”, hetgeen betekent dat er een ontstekingsreaktie is van het kapsel, waarbij deze verkleeft. Bij deze aandoening raakt het schoudergewricht in alle richtingen sterk beperkt. Naast deze bewegingsbeperkingen is er ook vaak pijn. Niet iedereen ervaart deze pijn op gelijke wijze. Iemand kan veel pijn in rust ervaren terwijl een ander dat juist niet heeft. Vrijwel iedereen meldt pijn bij bewegen en vooral ook als de eindstanden van het gewricht bereikt worden. Onverwachte bewegingen kunnen zeer pijnlijk zijn en de meeste mensen met een frozen shoulder hebben ’s-nachts last. Men onderscheidt een primaire en een secundaire frozen shoulder. Bij de primaire vorm is de oorzaak niet duidelijk. De secundaire vorm ziet men vaak na een fractuur in of bij het schoudergewricht, schouderluxatie of schouderoperatie. Soms spelen aandoeningen aan de schildklier of diabetes een rol bij het ontstaan.

 

Instabiliteit

Schouderinstabiliteit.

Schouderinstabiliteit kan voorkomen na een trauma, waarbij niet alleen het kapsel maar ook vaak andere strukturen een rol spelen. Instabiliteit kan ook in aanleg aanwezig zijn, waarbij het schouderkapsel een opvallende laxiteit vertoont. Soms zie je dat ook bij andere gewrichten terug. Verder kan overbelasting een rol spelen; denk hierbij b.v. aan bovenhandse sporters.

Schouderinstabiliteit heeft vrijwel altijd gevolgen voor de wijze waarop de schouder wordt bewogen/gebruikt en geeft op zich weer aanleiding tot uiteenlopende klachten waarbij pijn meestal op de voorgrond staat.

Arthrose

Arthrose of gewrichts-slijtage komt zowel in het schoudergewricht als in de het gewricht tussen het sleutelbeen en het schouder dak voor en soms ook in het gewrichtje tussen sleutelbeen en borstbeen. Arthrose kan het gevolg zijn van een natuurlijke degeneratie van het kraakbeen. Vaak spelen doorgemaakte traumata of ontstekingen een rol bij het ontstaan.

Myofasciale triggerpoints

Myofasciale triggerpoints zijn meer bekend als triggerpoints. Het is een oud fenomeen, dat de laatste decennia steeds meer bekendheid krijgt bij het verklaren van onbegrepen pijnklachten en het effectief behandelen daarvan. Kort samengevat: het zijn kleine, lokale, pijnlijke verhardingen in een spier, welke door een constant aktieve zenuwvezel in die conditie gehouden wordt. Er is lokale pijn maar ook vaak pijn in een karateristiek uitstralingspatroon. Triggerpoints kunnen zowel oorzaak als gevolg van een gepresenteerde klacht zijn en laten zich goed behandelen door de fysiotherapeut die hier voor opgeleid is. Bij de behandeling van schouderklachten spelen de triggerpoints en de behandeling daarvan een duidelijke rol.

Diagnose en behandeling

De diagnose bij schouderklachten wordt gesteld door de huisarts en/of fysiotherapeut. Vaak laat de huisarts dit over aan de fysiotherapeut. Patiënten kunnen ook via de orthopedisch chirurg worden doorgestuurd. Tevens worden er regelmatig patiënten met schouderklachten verwezen door een in schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeut met uitgebreide bevoegdheden; hij werkt nauw samen met genoemde chirurg in het Orthopedisch Combi Spreekuur in het Gemini Ziekenhuis. (OCS)

De behandeling bij schouderklachten kan -afhankelijk van de aandoening- bestaan uit manuele mobilisatietechnieken, actieve oefentherapie of een combinatie hiervan. De oefentherapie is vervolgens gericht op bv. verbetering van de mobiliteit, stabiliteit coördinatie, spierkracht of uithoudingsvermogen en dan meestal in een combineerde vorm hiervan. Behandeling van eerder genoemde triggerpoints kan en onderdeel zijn van de behandeling. Verder spelen instruktie m.b.t. tot houding en wijze van bewegen een niet onbelangrijke rol. Zoals aangegeven: de therapievorm hangt nauw samen met de gepresenteerde klacht.

Het kan in sommige gevallen wenselijk of noodzakelijk zijn dat er een injectie wordt gegeven onder het schouderdak of in het gewricht. Deze injectie is een combinatie van een ontstekingsremmer en een pijnstiller en wordt gegeven door de huisarts of specialist of de gespecialiseerde fysiotherapeut in het Gemini Ziekenhuis. In uiterste gevallen kan –in overleg met de mensen van het OCS- een schouderoperatie noodzakelijk zijn.

Als dit het geval is, dan zien wij de patiënten post-operatief om te revalideren.